අපේ දියුණුව

 • Design

  නිර්මාණ

  2D සහ ත්‍රිමාණ මෝස්තර, සේවාදායකයින්ට වැඩි විකල්ප ලබා දීම සඳහා විවිධ අච්චු.
 • Quality control

  තත්ත්ව පාලනය

  අපගේ QC එක් එක් ක්‍රියා පටිපාටිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
 • Quick Delivery

  ඉක්මන් බෙදා හැරීම

  ඇණවුමෙන් පසු දින 30 ක් යැවීම
 • Service

  සේවා

  දැඩි පෙර විකිණීම සහ අලෙවියෙන් පසු සේවාව

ඔබේ නල මාර්ග කපාට සඳහා ඉහළ මට්ටමේ කපාට කොටස් ලින්ග්වේයි සැලසුම් කර සාදන්න.